Baania เว็บไซต์ ที่ผู้บริโภคค้นหาที่อยู่อาศัย

Baania เว็บไซต์

Baania เว็บไซต์

Baania เว็บไซต์ เผยพฤติกรรมในการค้นหาบ้าน-คอนโด ผ่านสื่อดิจิทัล

                  Baania เว็บไซต์ หรือ www.Baania.com เผยข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยผ่านการค้นหาข้อมูลในระบบ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จนถึงปัจจุบัน พบยอดชมกว่า 8 ล้าน Page View เกือบ 70 % เข้าชมผ่านโทรศัพท์มือถือ เนื้อหาที่เป็นที่นิยมสูงสุดคือ ข้อมูลโครงการและแบบบ้าน ในขณะที่บทความและข้อมูลต่าง ๆ ได้รับชมกว่า 1.2 ล้าน Page View พบผู้หญิงเข้าค้นหาข้อมูลมากกว่าผู้ชายอย่างมีนัยยะ คือ 61.4 % ของผู้ใช้งานเป็นผู้หญิง และเกือบ 60% ของผู้ใช้งานเป็นผู้บริโภคกลุ่ม Millennium ด้านช่วงเวลาในการใช้งาน พบความมีการเข้าค้นหาตลอดวัน ทั้งนี้ เวลา 14.00 – 16.00 น. เป็นช่วงเวลาที่ผู้บริโภคนิยมเข้าค้นหาข้อมูลมากที่สุด

                 นางสาวอัญชนา วัลลิภากร ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหาร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท Property Tech ผู้ให้บริการด้าน Marketplace และ Data Platform ที่เป็นแหล่งข้อมูลข้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยการใช้ Big Data รายแรกของไทย เปิดเผยข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยผ่านการค้นหาข้อมูลใน www.Baania.com ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามียอดกว่าเข้าชมมากกว่า 8 ล้าน Page View โดยร้อยละ 68.6 เข้าชมผ่านโทรศัพท์มือถือ Smartphone ตามมาด้วยคอมพิวเตอร์ร้อยละ 24.1 และ Tablet ร้อยละ 7.3 ตามลำดับ ในส่วนเนื้อหาที่มีการเข้าชมมากที่สุด คือ ข้อมูลโครงการและแบบบ้าน ขณะที่บทความและข้อมูลต่าง ๆ ได้รับการเข้าชมเกินกว่า 1.2 ล้าน Page View

                การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ผู้บริโภคเริ่มต้นจากการค้นหาบนโทรศัพท์มือถือก่อนเป็นส่วนใหญ่ เห็นได้จากตัวเลขการเข้าชมผ่านโทรศัพท์มือถือ Smartphone มากถึง 68.6% อย่างไรก็ตาม เราพบว่า ผู้บริโภคจะเข้าค้นหาข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ต่อ เพื่ออ่านและดูรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่ต้องการค้นหา เพื่อเปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจไปเยี่ยมชมโครงการหรือก่อนตัดสินใจซื้อเสมอ

นางสาวอัญชนากล่าว

 

               นอกจากนี้ บาเนีย (ประเทศไทย) ยังพบว่า สำหรับข้อมูลของผู้เข้าชม ปรากฏว่า เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในสัดส่วนร้อยละ 61.43 ต่อ 38.57 และเมื่อจำแนกตามช่วงอายุ พบว่ามีคนรุ่นใหม่ หรือ Millennium ช่วงอายุระหว่าง 18-34 เข้าใช้งานเกือบร้อยละ 60 ตามมาด้วย คน Gen X และวัยผู้ใหญ่ ด้านช่วงเวลาในการค้นหาข้อมูลที่อยู่อาศัย ช่วงเวลา 14.00 – 16.00 น. เป็นช่วงเวลายอดนิยมที่คนเข้าใช้งานมากที่สุด ตามด้วยช่วงกลางวัน 11.00 – 13.00 น. และช่วงเช้า 8.00 – 10.00 น. ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมันจะเข้าหาข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตลอดทั้งวัน โดยช่วงบ่ายจะมีผู้ใช้งานหนาแน่นกว่าเล็กน้อย

iq4c0051019ec7bb1730f9866ea3943ae0

Baania เว็ปไซต์ ผู้ใช้งาน

นางสาวอัญชนากล่าวเพิ่มเติมว่า

             การได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคช่วยให้ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะสามารถรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค และรู้ถึงข้อมูลที่ เหมาะกับยุคที่ต้องใช้ Data Driven ในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และนำข้อมูล Big Data มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง และเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วขึ้น

            ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นการทำธุรกิจขนาดใหญ่ เงินทุนสูง และต้องใช้เวลาในการพัฒนา การปรับแผนงานเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เกี่ยวข้องกับผู้คนเป็นจำนวนมาก ต้องการข้อมูลประกอบการตัดสินใจค่อนข้างสูงทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบความต้องการของผู้บริโภค Baania (Thailand) ซึ่งเป็นบริษัท Property Technology ได้พัฒนา Baania เว็บไซต์ ขึ้นมาเพื่อมาตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในด้านของผู้บริโภค คือ เป็น Market place ที่มีข้อมูลสมบูรณ์และครบถ้วนที่สุดที่จะทำให้ผู้บริโภคมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการซื้อที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุด

                 โดยการตอบโจทย์เป็นรายบุคคลตามความต้องการ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เคยรู้มาก่อน ในด้านของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะได้รู้ถึงพฤติกรรมผู้บริโภค เส้นทางการค้นหาที่อยู่อาศัย (customer journey ) ว่ามีความต้องการสินค้าในรูปแบบใด ทำเลไหน และความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มมีความต้องการที่แตกต่างอย่างไร สามารถที่ใช้ข้อมูลจาก Big Data มาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจพัฒนาโครงการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

 

ภาพ : Baania.com    /    ที่มา : www.ryt9.com/s/prg/2714706

Leave a Reply