ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ ไตรมาส 3 ปี 60

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ ในตลาดอสังหาฯ ประจำงวดล่าสุด

                  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำ ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ ในตลาด เป็นรายไตรมาส โดยทำการสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วย ขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ไม่นับรวมห้องชุดมือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐานในการเปรียบเทียบ

                 การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 150 ตัวอย่าง ราคาขายที่นำมาจัดทำเป็นดัชนีราคานี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว โดยรูปแบบรายการส่งเสริมการขายใน ไตรมาส 3 ปี 2560 ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.5 มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 20.4 มีข้อเสนอเป็นส่วนลดเงินสด และอีกร้อยละ 14.1 มีข้อเสนอออกค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับลูกค้า

                สำหรับในไตรมาส 3 ปี 2560 ภาพรวม ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ ในตลาด ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.8 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 121.6 จุด หรือ ร้อยละ 5.9 และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก 126.8 จุด หรือ ร้อยละ 1.6 เมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า พื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.7 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 121.5 จุด หรือร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และ 126.9 จุด หรือ ร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560

 

               พื้นที่ปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.3 จุด เพิ่มขึ้นจาก 122.6 จุด หรือร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 126.2 จุด หรือ ร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี2560 ผลจากการสำรวจพบว่า การเปลี่ยนแปลงราคาห้องชุดในกลุ่มระดับราคาต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนของราคาต่อตารางเมตรเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้

1.) กลุ่มระดับราคาล่าง (ราคาไม่เกิน 50,000 บาท ต่อตารางเมตร) มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุดประมาณร้อยละ 11.7 – 13.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและ มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 4.9 – 6.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560

2.) กลุ่มระดับ Luxury  (ราคาสูงกว่า 200,000 บาท ต่อตารางเมตร) มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 9.7 – 11.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.7 – 4.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560

3.) กลุ่มระดับราคาสูง (ราคา 120,001 – 200,000 บาท ต่อตารางเมตร) มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.1 – 5.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่มีการปรับราคาลดลงประมาณร้อยละ 0.4 – 2.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560

4.) กลุ่มระดับราคาปานกลางค่อนข้างสูง (ราคา 80,000 – 120,000 บาท ต่อตารางเมตร) มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.1 – 2.0 เมื่อเทียบเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่มีการปรับราคาลดลง ประมาณ ร้อยละ 4.1 – 6.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560

5.) กลุ่มระดับกลาง หรือ (ราคา 50,000 – 80,000 บาท ต่อตารางเมตร) มีการปรับราคาลดลงร้อยละ 0.7 – 0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับราคาลดลงประมาณร้อยละ 0.6 – 0.8 เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 2 ปี 2560

 

                 นอกจากนั้นการสำรวจยังพบว่า พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดปรับเพิ่มขึ้นมากสุด 5 ลำดับแรก ในไตรมาส 3 ปี 2560 เมื่อเทียบเวลาเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ พื้นที่ห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง (เขตห้วยขวาง เขตจตุจักร และเขตดินแดง) มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 14.4 – 16.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และพบว่ามีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 5.9 – 7.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560

                 พื้นที่สุขุมวิทตอนต้น (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงคลองเตยเหนือ คลองตันเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงคลองเตย แขวงคลองตัน) มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 13.5 – 15.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และพบว่ามีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 8.4 – 10.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560

                 พื้นที่บางซื่อ-ดุสิต (เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธวงศ์) มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 10.2 – 12.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่พบว่ามีการปรับราคาลดลงประมาณร้อยละ 0.3 – 0.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560

                พื้นที่สุขุมวิทตอนกลาง (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงพระโขนงเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงพระโขนง) มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 9.2 – 12.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่พบว่ามีการปรับราคาลดลงประมาณร้อยละ 0.5 – 1.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560

                พื้นที่สมุทรปราการ มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 9.1 – 11.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่พบว่ามีการปรับราคาลดลงประมาณร้อยละ 0.4 – 1.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560

ที่มา : www.ryt9.com/s/prg/2724942        /        ภาพ : shutterstock

Leave a Reply