AYB 4S แนวคิดธรรมชาติ ดีไซน์บ้านสไตล์รีสอร์ท

รูปที่ 1 AYB 4S

“AYB RESORT HOUSE” มุ่งสู่เจ้าตลาดรับสร้างบ้านสไตล์ รีสอร์ท- ‘AYB 4S’ ชูงานคุณภาพผสานความเป็นไทย

วิสัยทัศน์ใหม่ ‘AYB 4S’ “อยุธยาสร้างบ้าน” เปิดตัวแบรนด์ “AYB RESORT HOUSE”

           บริษัท อยุธยาสร้างบ้าน ฉลองความสำเร็จกว่า 16 ปี ก้าวสู่ปีที่ 17 เดินหน้าธุรกิจในภาพลักษณ์ใหม่พร้อมเปิดตัวแบรนด์ “AYB RESORT HOUSE” ตอกย้ำคุณภาพ ด้วยมาตรฐาน ISO 2015 พร้อมมุ่งสู่การเป็นเจ้าตลาดรับสร้างบ้านสไตล์ รีสอร์ท ผสมผสานความทันสมัยและอัตลักษณ์ความเป็นไทยไว้ได้อย่างลงตัว

           ฉายวิสัยทัศน์ใหม่ AYB 4S เพิ่มรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาระบบสารสนเทศช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทุกขั้นตอน เสริมความแกร่งทางธุรกิจด้วยจุดแข็งพัฒนาทีมช่างฝีมือสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น วางรากฐานสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงเฉลี่ย 15% ต่อปี จากแผนการตลาดเร่งขยายฐานลูกค้า นำเทคโนโลยีช่วยพัฒนาผลงาน และเปิดแบบบ้านใหม่ตอบโจทย์คนรักบ้านสไตล์ รีสอร์ท 4 รูปแบบ ครอบคลุมการพักผ่อนริมน้ำ ภูเขา ป่า และศิลปวัฒนธรรม

          นายธีร์ บุญวาสนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยาสร้างบ้าน จำกัด ผู้นำธุรกิจรับสร้างบ้านในสไตล์ รีสอร์ท (Resort Home) มาอย่างยาวนานจนเป็นที่รู้จักและเชื่อถือ ทั้งด้านคุณภาพ บริการ ตลอดจนฝีมือช่าง ภายใต้มาตรฐาน ISO 2015 เปิดเผยว่า ในปี 2559 นับเป็นปีสำคัญของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินธุรกิจครบรอบปีที่ 16 บริษัทฯ จึงเปิดตัวแบรนด์ใหม่ “AYB RESORT HOUSE”(เอวายบี รีสอร์ท เฮาส์)

          “AYB RESORT HOUSE”(เอวายบี รีสอร์ท เฮาส์) แบรนด์ที่เพื่อสร้างความชัดเจน ตอกย้ำเอกลักษณ์สู่การเป็นผู้นำด้านการรับสร้างบ้านสไตล์ รีสอร์ท ที่สร้างบ้านพร้อมบรรยากาศแห่งความสุข มีความทันสมัย และผสมผสานอัตลักษณ์ด้านความเป็นไทยเข้าไปในชิ้นงานที่สร้างความโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถการันตีผลงานด้วยความสำเร็จที่มีมากว่า 16 ปี โดยใช้กลยุทธ์ AYB 4S

            AYB 4S เป็นการนำเทคโนโลยีมาต่อยอดเข้ากับจุดแข็งเดิม คือช่างฝีมือระดับดีเยี่ยมที่มีอยู่จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสร้างผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า เช่น การพัฒนาออกแบบบ้านดีไซน์ใหม่และลวดลายต่างๆ รวมถึงการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อทำการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกพื้นที่และครอบคลุมการให้บริการยิ่งขึ้น

           ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นวางรากฐานการเติบโตทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงด้วยการกำหนดนโยบาย เพิ่มรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่ม และลดรายจ่าย ล่าสุด บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโครงการก่อสร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

          โดยโปรแกรมดังกล่าวจะเข้ามาช่วยให้บริษัทฯ สามารถควบคุมประสิทธิภาพการทำงานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการควบคุมเวลาการก่อสร้าง กระบวนการใช้วัสดุให้คุ้มค่า รวมถึงกระบวนการด้านการควบคุมมาตรฐานฝีมือช่าง โดยขั้นตอนที่กล่าวมา สามารถลดขั้นตอนและต้นทุนในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ได้เริ่มทดลองใช้โปรแกรมดังกล่าวแล้ว และคาดว่าจะสามารถประมวลผลได้อย่างชัดเจนในปี 2560

           สำหรับกลยุทธ์การเพิ่มรายได้ บริษัทฯ เตรียมเร่งขยายตลาดและฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทำเลศักยภาพมากขึ้นจากฐานลูกค้าเดิมในปัจจุบันที่ส่วนใหญ่ยังคงกระจุดตัวอยู่ในเขตภาคกลาง พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยนับแต่นี้บริษัทฯ จะมุ่งเจาะตลาดใหม่สู่พื้นที่เมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ อาทิ หัวหิน ชลบุรี และเขาใหญ่ ตลอดจนถึงพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี

           กาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีโอกาสสูง เพราะได้รับอานิสงส์จากแผนการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (มอเตอร์เวย์สายตะวันตก) ที่จะดึงดูดให้มีการกระจายตัวของการอยู่อาศัยไปสู่จังหวัดกาญจนบุรีมากขึ้น

          นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมุ่งสู่การพัฒนามูลค่าเพิ่มให้กับทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาทีมช่างฝีมือ แม้ว่าในขณะนี้ บริษัทฯ จะมีทีมช่างฝีมือคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญอย่างยาวนานที่สืบทอดต่อจากรุ่นแรกนับจากการก่อสร้างบริษัทฯ จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการ

           โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาฝีมือช่าง เพื่อให้คงความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อวางรากฐานและสร้างทีมช่างฝีมือรุ่นใหม่พัฒนาฝีมือให้มีมาตรฐานทัดเทียมกัน ยกระดับสู่ความเป็นสากล ซึ่งมีผลบวกโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพทำให้งานของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพและคงเอกลักษณ์อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย

            นายธีร์ กล่าวว่า ในส่วนของเป้าหมายรายได้ในปี 2559 บริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตไว้อัตรา 15% หรือ 160 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรกของปี พบว่ามีการเติบโตเป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าจะไม่ได้หวือหวามากนักด้วยบรรยากาศด้านเศรษฐกิจไทยโดยรวมที่ยังไม่ฟื้นตัว

            อย่างไรก็ดีธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพราะตลาดรับสร้างบ้านยังคงมีความต้องการสูง สอดรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความนิยมสร้างบ้านสไตล์ รีสอร์ท ซึ่งเป็นบ้านที่ให้บรรยากาศของการพักผ่อนอย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้น และในครึ่งปีหลังของปี 2559 มั่นใจว่าสามารถผลักดันรายได้ให้เติบโตได้ตามเป้าหมาย สำหรับปี 2560 มองเห็นโอกาสในการเติบโตที่ดียิ่งขึ้นเนื่องจากประสิทธิผลด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่กำหนด โดยคาดการณ์เป้าหมายรายได้จะเติบโตจากปีนี้ 15 – 20 % ถือว่าสวนทางภาวะตลาดโดยรวมที่มองว่ายังคงฟื้นตัวไม่หวือหวานัก

           นายรณกร พุทธิพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสถาปัตย์และบริการลูกค้า บริษัท อยุธยาสร้างบ้าน จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาและดำเนินธุรกิจจากผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งพบว่ามีกลุ่มคนที่มีความต้องการบ้านสไตล์ รีสอร์ท อยู่ในตลาดคือกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัยที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกตัวบ้าน ให้มีความรู้สึกเหมือนได้พักผ่อนในทุกมุมของบ้าน ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้รับสร้างบ้านมากกว่าด้านราคา โดยให้น้ำหนักในส่วนนี้ถึง 60% ในการตัดสินใจว่าจ้าง นอกจากนั้นยังคงให้ความสำคัญด้านการออกแบบที่ตอบโจทย์และตรงใจ

          ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทฯ จึงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและออกแบบบ้านใหม่เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ล่าสุด ได้พัฒนาแบบบ้านใหม่ทั้งหมด 4 แบบ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีรูปแบบการพักผ่อนที่แตกต่างกันครอบคลุมแนวคิดธรรมชาติ 4 รูปแบบ ดึงความโดดเด่นของธรรมชาติแต่ละอย่างออกมาอย่างชัดเจน ประกอบด้วย

          แบบที่ 1 Water Front นำเสนอแบบบ้านที่มีความสัมพันธ์กับสายน้ำ และทะเล

         แบบที่ 2 Hill Side นำเสนอแบบบ้านที่มีความสัมพันธ์กับภูเขา มีการเล่นระดับของพื้นดิน

         แบบที่ 3 Greenery นำเสนอแบบบ้านที่มีความสัมพันธ์กับป่า มีความสดชื่นด้วยต้นไม้และธรรมชาติสีเขียว

         แบบที่ 4 Archicultural นำเสนอแบบบ้านที่มีความสัมพันธ์กับศิลปวัฒนธรรม ให้ความรู้สึกถึงการพักผ่อนอิงความสวยงามของประวัติศาสตร์

“บริษัทฯ มองโอกาสและจับตลาด บ้านสไตล์ รีสอร์ท มานานกว่า 6 ปี ซึ่งตลอดเวลา บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งและคิดพัฒนาการออกแบบบ้านใหม่ที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้า แต่ยังคงจุดเด่นของบริษัทฯ ด้วยแบบบ้านที่มีเอกลักษณ์ด้านผสมผสานระหว่างความทันสมัยและความเป็นไทยลงในรายละเอียดของบ้านทุกหลัง โดยลูกค้าเอง สามารถมีส่วนในการออกแบบ เลือกสี เลือกวัสดุ ให้ได้ความรู้สึกในการมีส่วนร่วมของที่มาของบ้าน ที่ตัวเองอยู่อาศัยมากขึ้น รวมถึงบริษัทฯ จะใส่ใจในรายละเอียดปลีกย่อยของบ้านแต่ละหลังให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จึงมั่นใจว่าแบบบ้านจะไม่ซ้ำใคร มีความทันสมัย ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และยังคงไว้ด้วยกลิ่นไอของความเป็นไทยอย่างลงตัว” นายรณกรกล่าว

 

ที่มา : www.ryt9.com/s/prg/2502221    /    ภาพ : www.thinsiam.com

Leave a Reply