ยอดขอจัดสรร -คอนโด ปี’59 ลดฮวบ

ยอดขอจัดสรร

ยอดขอจัดสรร -คอนโด ปี’59 ลดฮวบ

            กรมที่ดินแจง ยอดขอจัดสรร -จดทะเบียนอาคารชุดลดลงโดยตลอดทั้งปี 59 คลอดเพียง 200,970หน่วย โดยประเภทบ้านแถว (ทาวน์เฮ้าส์) ฮอตยอดพุ่งรวม 45,416 หน่วย ขณะที่ยอดจัดสรรในเดือน ธ.ค.59 พบจังหวัด “ปทุมธานี” มาแรงบิ๊กอสังหาฯผุดโครงการชิงแชร์ตลาด

            แหล่งข่าวจากสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน เปิดเผยว่า จากสถิติการออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินทั่วประเทศในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 665 ราย ซึ่งมีจำนวนลดลงจากปี 2558 ที่มีการออกใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินอยู่ที่ 795 ราย

            ทั้งนี้ในส่วนของการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินรายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯจำนวน 110 ราย จำนวนรวม 14,773 หน่วย ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีจำนวนอยู่ที่ 20,875 หน่วย ทั้งนี้ มีการขอจัดสรรประเภทบ้านแถว (ทาวน์เฮ้าส์) สูงสุดในปี 2559 ถึง 8,424 หน่วย รองลงมาคือบ้านเดี่ยวจำนวน 3,591 หน่วย อาคารพาณิชย์ 1,341 หน่วย บ้านแฝด 1,264 หน่วย ที่ดินเปล่า 153 หน่วย

  ส่วนในภูมิภาคที่ ยอดขอจัดสรร มีจำนวน 555 ราย 72,597หน่วย ลดลงจากปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 73,124 หน่วย โดยในปี 2559 ขอจัดสรรเป็นประเภทบ้านแถว (ทาวน์เฮ้าส์) มีถึง 36,992 หน่วย รองลงมาคือบ้านเดี่ยว 19,920 หน่วย บ้านแฝดมี 9,003 หน่วย อาคารพาณิชย์ 4,385 หน่วย ที่ดินเปล่า 2,297 หน่วย

            ขณะที่การจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศตลอดปี 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 350 ราย 828 อาคาร 113,600 ยูนิต ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 399 ราย 902 อาคาร 117,429 หน่วย แบ่งเป็นพื้นที่ในกรุงเทพฯ จำนวน 96 ราย 176 อาคาร 41,859 หน่วย ส่วนในภูมิภาค มี 253 ราย 652 อาคาร 71,741 หน่วย ทั้งนี้หากรวมยอดจัดสรรที่จะออกสู่ตลาดทั้งแนวราบและสูงจะมีทั้งสิ้น 200,970 หน่วย

  อย่างไรก็ดีในส่วนของการออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ(ทั้งโครงการ)ในเดือนธันวาคม 2559 พบว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯมีผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 5 บริษัท ได้แก่

โครงการ Golden Town รามอินทรา-คู้บอน โดยบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) พัฒนาบ้านแถว(ทาวน์เฮาส์) 297 หน่วย บนที่ดิน 28 ไร่ 3 งาน 44.7 ตารางวา ,

โครงการบ้านพฤกษา วิลล์85 โดยบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) พัฒนาบ้านแถว (ทาวน์เฮ้าส์) 493 หน่วย บนที่ดิน 48 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา,

โครงการ Perfect Place วงแหวน-รามคำแหง(2) โดยบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด พัฒนาบ้านเดี่ยว 218 หน่วย บนที่ดิน 50 ไร่ 1 งาน 52.8 ตารางวา,

โครงการจากบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) พัฒนาในรูปแบบบ้านแฝด 44 หน่วย บ้านแถว 453 หน่วย บนที่ดิน 27 ไร่ 89.7 ตารางวา,

โครงการ The Gentry สุขุมวิท โดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พัฒนาบ้านเดี่ยว 49 หน่วย บ้านแฝด 8 หน่วย บนที่ดิน 16 ไร่ 53 ตารางวา

             ส่วนในภูมิภาคจังหวัดที่ได้รับความสนใจในการลงทุนคือ จังหวัดปทุมธานี มี 11 รายในจำนวนมีโครงการของบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ถึง 6 โครงการประกอบด้วย โครงการพฤกษาวิลล์ 90,โครงการ The PLANT แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์(พฤกษาวิลเลจ 45),โครงการPark Avenue ,โครงการThe Plant พหลโยธิน-รังสิต ,โครงการบ้านพฤกษา 111,โครงการบ้านพฤกษา 116 รองลงมาเป็นนนทบุรี และนครราชสีมา มีจำนวน 6 ราย

           สำหรับการพัฒนาธุรกิจที่ดินและอาคารชุดในเดือนธันวาคมปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 26 ราย ในจำนวนนี้เป็นโครงการที่พัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯจำนวน 8 โครงการในจำนวนนี้เป็นโครงการที่พัฒนาโดยผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 1 โครงการคือ โครงการ The Kith Plus นวมินทร์ โดยบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาจำนวน 2 อาคาร 406 ยูนิต บนพื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา ส่วนภูมิภาคนั้นจังหวัดที่ได้รับความสนในการลงทุนคือ ชลบุรี มีจำนวน 7 ราย

 

ภาพและที่มา : DD Property

Leave a Reply