ผลประกอบการ IEC ไตรมาสที่ 3 ปี 58 กำไรเพิ่มขึ้น

ผลประกอบการ IEC

ที่มาภาพ : http://www.posttoday.com/property/news/377195

 

          เผยข้อมูลแล้วกับ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ ผลประกอบการ IEC ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 กำไรสุทธิ 1.71 ล้านบาท คิดเทียบไตรมาสเดียวกันของปี 57 กำไรสุทธิลดลง 9.80 ล้านบาท ส่วนผลประกอบการทั้ง 9 เดือน รวมบริษัทลูก กำไรสุทธิจำนวน 41.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเก้าเดือนของปี 2557 จำนวน 15.54 ล้านบาท

          ผลประกอบการ IEC ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 นี้ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ เนื่องด้วย 1) IEC ได้มีการลงทุนในโครงการต่างๆเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทจำเป็นต้องจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยค่าใช้จ่ายการบริหารงานเพิ่มขึ้นประมาณ 9.5 ล้านบาท 2) IEC มีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการรับภาระหนี้สินจากสถาบันการเงิน สำหรับการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชีวมวลของบริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2557 ส่งผลให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น จากสาเหตุดังกล่าวทำให้กำไรสุทธิของบริษัทลดลงจำนวน 9.80 ล้านบาท
            อย่างไรก็ตาม IEC อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการติดตั้งเครื่องจักรเฟสหนึ่งจำนวน 6 สายการผลิตที่โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก จ.ระยอง เมื่อสายการผลิตสามารถทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพจะสามารถผลิตเม็ดพลาสติกในเชิงพาณิชย์ได้ประมาณ 100 วันต่อวันภายในต้นเดือนธันวาคม ปี 2558 ซึ่ง IEC วางแผนที่จะผลิตเต็มรูปแบบ 16 สายการผลิตคิดเป็นกำลังการผลิตรวม 300 ตันต่อวันภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ที่ผ่านมา IEC ได้วางแผนเพื่อส่งขายเม็ดพลาสติกภายในประเทศรวมถึงการส่งออกให้กับบริษัทในประเทศมาเลเซีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งทางบริษัทเหล่านี้มีความต้องการที่จะรับซื้อเม็ดพลาสติกของ IEC ในปริมาณมาก
           ทั้งนี้โรงงานเม็ดพลาสติกของ IEC ที่จังหวัดระยอง เมื่อดำเนินการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจะเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายใหญ่รายหนึ่งในเอเชีย ดังนั้น ผลประกอบการ IEC มีความเชื่อมั่นว่าโครงการต่างๆที่ IEC ลงทุนไปในไตรมาสที่ผ่านมาจะส่งผลบริษัทมีผลมีกำไรในปี 2558 และสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

 

แหล่งที่มา : http://www.ryt9.com/s/prg/2301367

Leave a Reply