บิ๊กอสังหา ปี 58 สวนทางเศรษฐกิจ พฤกษา โกยแชมป์

รูปที่ 2 บิ๊กอสังหา ปี 58

บิ๊กอสังหา ปี 58 โตสวนทางกับเศรษฐกิจ พฤกษา แชมป์โกยยอดขาย/รายได้/กำไร

บิ๊กอสังหา ปี 58 โตสวนทางกับเศรษฐกิจ พฤกษา แชมป์โกยยอดขาย/รายได้/กำไร

           นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี 2558 บริษัทเติบโตขึ้นในทุกด้าน ทั้งยอดขาย รายได้ และกำไร โดยเฉพาะรายได้ ที่ทำได้ถึง 5.06 หมื่นล้านบาท นับเป็นสถิติรายได้ที่สูงสุดในรอบ 22 ปีของบริษัท และเป็นสถิติใหม่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย เติบโต 18.7% จากปี 2557 ที่มีรายได้ 4.27 หมื่นล้านบาท ขณะที่ยอดขายใหม่อยู่ที่ 4.23 หมื่นล้านบาท เติบโต 8.4% และกำไรสุทธิที่ทำสถิติใหม่ คือ 7.68 พันล้านบาท เติบโต 15.4% ด้าน นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงผลการ ดำเนินงานปี 2558 ว่า บริษัทสามารถสร้างยอดขายรวมได้ 2.81 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากปี 2557 ที่มียอดขาย 2.26 หมื่นล้านบาท สำหรับรายได้อยู่ที่ 2.2 หมื่นล้านบาท ลดลง 4% จากปี 2557 นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี 2558 ทำยอดขายใหม่สูงกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% จากปีก่อน และมียอดขายรอรับรู้รายได้ ณ สิ้นปี 2558 จำนวน 3.72 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% จากสิ้นปี 2557

            บิ๊กอสังหา ปี 58 โชว์ตัวเลขผลประกอบการปี 58 รายได้/ยอดขาย/กำไร ยังน่าชื่นใจ แม้สถานการณ์จะไม่เอื้ออำนวย
พร้อมกางแผนลุยตลาดปี59 เดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่ต่อเนื่อง พฤกษา ยังครองแชมป์ในทุกด้านทั้ง รายได้ ยอดขายและ
กำไร ด้าน เอพี ชี้ยอดขายเพิ่มขึ้น 24% เอสซี แอสเสท เผยกุญแจสำคัญฟันกำไรเฉียด 2 พันล้านบาท อนันดา เป็นปลื้มกอด
ยอดขายรอรับรู้รายได้ ณ สิ้นปี 2558 กว่า 3.7 หมื่นล้านบาท

          แม้ว่า บิ๊กอสังหา ปี 58 ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะประสบกับปัจจัยลบรอบด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนพุ่งสูง
สถานการณ์ทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจ จนสร้างความหวั่นวิตกให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อย แต่จากการ
ประกาศผลดำเนินงานของ บิ๊กอสังหา ปี 58 อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่สามารถทำยอดขาย รายได้สูงกว่าปี 2557 และจากการรวบรวมข้อมูลของ “ฐานเศรษฐกิจ” พบว่า บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ยังคงเป็นบริษัทที่ครองแชมป์ในทุกด้านทั้งยอดขาย รายได้ และกำไร

          นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด
(มหาชน) กล่าวว่า ในปี 2558 บริษัทเติบโตขึ้นในทุกด้าน ทั้งยอดขาย รายได้ และกำไร โดยเฉพาะรายได้ ที่ทำได้ถึง 5.06
หมื่นล้านบาท นับเป็นสถิติรายได้ที่สูงสุดในรอบ 22 ปีของบริษัท และเป็นสถิติใหม่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย เติบโต
18.7% จากปี 2557 ที่มีรายได้ 4.27 หมื่นล้านบาท ขณะที่ยอดขายใหม่อยู่ที่ 4.23 หมื่นล้านบาท เติบโต 8.4% จากปี 2557 ที่มี
ยอดขาย 3.9 หมื่นล้านบาท และกำไรสุทธิที่ทำสถิติใหม่ คือ 7.68 พันล้านบาท เติบโต 15.4% จากปี 2557 ที่มีกำไรสุทธิ 6.65
พันล้านบาท โดยผลประกอบการที่เติบโตสูงขึ้น มาจากการที่บริษัทมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็น Real Demand ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
ความต้องการซื้อเพื่อการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง ประกอบกับการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับปรุงการบริหารงานและจัดการ
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

           สำหรับแผนการดำเนินงานปี 2559 บริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 60-65 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 5-5.4 หมื่นล้าน
บาท มูลค่าโครงการรวม 4.45 หมื่นล้านบาท โดยตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 5.1 หมื่นล้านบาท เป้ารายได้ที่ 5.2 หมื่นล้านบาท

          ด้าน นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)กล่าวถึงผลการ
ดำเนินงานปี 2558 ว่า บริษัทสามารถสร้างยอดขายรวมได้ 2.81 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากปี 2557 ที่มียอดขาย 2.26
หมื่นล้านบาท สำหรับรายได้อยู่ที่ 2.2 หมื่นล้านบาท ลดลง 4% จากปี 2557 ที่มีรายได้ 2.31 หมื่นล้านบาท ในส่วนของกำไร
สุทธิอยู่ที่ 2.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.3% โดยในปีนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่ 3.1 หมื่นล้านบาท และมีแผนเปิดตัว
โครงการใหม่ 20 โครงการ มูลค่ารวม 3.27 หมื่นล้านบาท ส่วนเป้ารับรู้รายได้อยู่ที่ 2.37 หมื่นล้านบาท

         ทั้งนี้ บริษัทมีสินค้ารอรับรู้รายได้มูลค่า 1.15 หมื่นล้านบาท สำหรับ นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม 1.4 หมื่นล้านบาท
เติบโต 12% จากปี 2557 ขณะที่ยอดขายรวมเท่ากับ 1.25 หมื่นล้านบาท เติบโต 47% และกำไรสุทธิ 1.89 พันล้านบาท
เพิ่มขึ้น 22% โดยผลการดำเนินงานที่ดีและการเติบโตในแต่ละไตรมาส มาจากการบริหารธุรกิจและกลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนให้
สอดรับกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ตลาดอสังหาฯ พร้อมกับให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพอยู่ตลอดเวลาถือเป็นกุญแจ
สำคัญของความสำเร็จ สำหรับแผนธุรกิจปี 2559 บริษัท ตั้งเป้ายอดขายเติบโต 20% โดยเป็นยอดขายและรายได้ที่ 1.5 หมื่น
ล้านบาท พร้อมกับแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 10 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 2.4 หมื่นล้านบาท

           นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหาชน) กล่าวว่า ในปี 2558 ทำยอดขายใหม่สูงกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% จากปีก่อน และมียอดขายรอรับรู้
รายได้ ณ สิ้นปี 2558 จำนวน 3.72 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% จากสิ้นปี 2557 ที่ 2.71 หมื่นล้านบาท ขณะที่ผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2558 บริษัท สร้างรายได้ 1.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อน ซึ่งเป็นรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ 9.59 พันล้านบาท กำไรสุทธิ 1.20 พันล้านบาท ลดลง 7% จากปี 2557 ที่มีกำไรสุทธิ 1.3 พันล้านบาท ส่วน
แผนดำเนินธุรกิจในปี 2559 ตั้งเป้าเปิดขายโครงการใหม่ 12 โครงการ มูลค่ากว่า 2.2 พันล้านบาท พร้อมเป้ายอดขายกว่า 2.1
หมื่นล้านบาท และเป้ารับรู้รายได้ที่ 1.55 หมื่นล้านบาท

 

แหล่งที่มา: http://www.home.co.th

Leave a Reply