ครม.อนุมัติให้ ตรวจสนามบินไทย อึ้ง! สนามบิน 28 แห่งยังไม่มีใบอนุญาต

ตรวจสนามบินไทย

 

 

          ครม.เห็นชอบให้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ ตรวจสนามบินไทย ด้านการรักษาความปลอดภัยสากลโดยวิธีการเฝ้าตรวจตราอย่างต่อเนื่อง (ยูแซป) ระหว่างองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอซีเอโอ) กับราชอาณาจักรไทย เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบการกำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยสนามบินของประเทศไทยจำนวนทั้งหมด 38 โดยไทยจะต้องเร่งแก้ไขการรักษาความปลอดภัยให้เสร็จก่อนที่ไอซีเอโอเข้ามาตรวจ โดยสิ่งที่กังวลมากที่สุดคือบุคลากรภายในถึง 28 สนามบิน ยังมีไม่เพียงพอในการให้บริการ รวมถึงกฎหมาย และกฎระเบียบก็ต้องเร่งแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ที่สำคัญที่สุดท่าอากาศยาน 28 แห่ง ยังไม่มีการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะเหมือนกับสนามบินของ ทอท. และเอกชน

 

          นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบให้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยสากลโดยวิธีการเฝ้าตรวจตราอย่างต่อเนื่อง (ยูแซป) ระหว่างองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอซีเอโอ) กับราชอาณาจักรไทย เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบการกำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัย ตรวจสนามบินไทย ทั้งหมด 38 แห่ง ได้แก่ สนามบินของบริษัทท่าอากาศยานไทย (จำกัด) มหาชน หรือ ทอท. 6 แห่ง กรมท่าอากาศยาน 28 แห่ง สนามบินเอกชน 3 แห่ง และสนามบินอู่ตะเภาของกองทัพเรือ รวมถึงตรวจสอบการกำกับดูแลสนามบินของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ด้วย ทั้งนี้ ประเมินว่าไอซีเอโอจะเข้ามาตรวจสอบไทยได้ประมาณปี 60 แต่จะมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้ามา 120 วัน โดยการตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยของสนามบินใน 8 องค์ประกอบ

 

          อย่างไรก็ตาม นายจรูญ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ไทยจะต้องเร่งแก้ไขการรักษาความปลอดภัยให้เสร็จก่อนที่ไอซีเอโอเข้ามาตรวจ โดยสิ่งที่กังวลมากที่สุดคือบุคลากรภายใน 28 สนามบิน ยังมีไม่เพียงพอในการให้บริการ ต้องเร่งขอเพิ่มกำลังอีก 100-200 คน รวมถึงกฎหมาย และกฎระเบียบก็ต้องเร่งแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ที่สำคัญที่สุดท่าอากาศยาน 28 แห่ง ยังไม่มีการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะเหมือนกับสนามบินของ ทอท. และเอกชน ดังนั้น กรมท่าอากาศยานต้องเร่งยื่นขอใบรับรองจาก กพท.เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในการดำเนินงานเป็นสนามบินสาธารณะ

 

Leave a Reply