ดัชนีราคาบ้าน Q4ปี59 ห้องชุดราคาปรับสูงสุด5.5%

ดัชนีราคาบ้าน Q4ปี59

ดัชนีราคาบ้าน Q4ปี59 ห้องชุดราคาปรับสูงสุด5.5%

          ศูนย์ข้อมูลเผยผลสำรวจ ‘ดัชนีราคาบ้าน Q4ปี59′ พบห้องชุดโดยรวมราคาปรับขึ้น 5.5% ระบุกลุ่มห้องชุดราคา 80,000-120,000 บาท/ตร.ม.มีอัตราการปรับตัวของราคาเพิ่มขึ้นสูงกว่า 6% ขณะที่ราคาห้องชุดในพื้นที่สุขุมวิทตอนต้นเป็นทำเลที่มีการปรับตัวของราคาขึ้นมากสุด ถัดมาคือเขตวัฒนา ส่วนบ้านเดี่ยวดัชนีราคาปรับขึ้น 1.8% ทาวน์เฮาส์ 2.5% ตามลำดับ

              ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำดัชนีราคาห้องชุดรายไตรมาส สำรวจพื้นที่กรุงเทพฯและเขตปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ และดัชนีราคาบ้านแนวราบ(บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์)รายไตรมาส สำรวจครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯและเขตปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการจากผลสำรวจพบว่า ดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคา ในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 2 จังหวัด นนทบุรีและสมุทรปราการ ประจำงวดไตรมาส 4 ปี 2559 มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.1 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 117.6 จุ

              แยกพิจารณาแต่ละช่วงระดับราคา พบว่า ห้องชุดที่มีระดับราคาไม่เกิน 50,000 บาท/ตารางเมตร มีค่าดัชนีเท่ากับ 118.1 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 114.6 จุด ขณะที่ห้องชุดที่มีระดับราคา 50,001-80,000 บาท/ตารางเมตร มีค่าดัชนีเท่ากับ 125.7 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 120.7 จุด

             ห้องชุดที่มีระดับราคา 80,001-120,000 บาท/ตารางเมตร มีค่าดัชนีเท่ากับ 129.5 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 122.2 จุด ส่วนห้องชุดที่มีระดับราคามากกว่า 120,000 บาท/ตารางเมตร มีค่าดัชนีเท่ากับ 120.3 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 113.8 จุด

             สำหรับราคาห้องชุดปรับเพิ่มขึ้นมาก 5 ลำดับแรก ได้แก่ พื้นที่สุขุมวิทตอนต้น (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงคลองเตยเหนือ คลองตันเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงคลองเตย แขวงคลองตัน) พื้นที่เขตพญาไท-เขตราชเทวี พื้นที่จังหวัดนนทบุรี พื้นที่สุขุมวิทตอนกลาง (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงพระโขนงเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงพระโขนง) และพื้นที่เขตห้วยขวาง-เขตจตุจักร-เขตดินแดง

             ขณะที่ดัชนีราคาบ้านแนวราบ พบว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ประจำงวดไตรมาส 4 ปี 2559 มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.2 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 113.8 จุด โดยสามารถจำแนกรายละเอียดดัชนีราคาที่อยู่อาศัยแนวราบตามพื้นที่ได้ดังนี้

            พื้นที่เขตกรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.3 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 114.1 จุด ส่วนพื้นที่เขตปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.2 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 113.6 จุด

          ทั้งนี้ หากพิจารณา ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยแนวราบในแต่ละประเภท คือ บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ จะพบการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ได้แก่ ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในพื้นที่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 3 จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ประจำงวดไตรมาส 4 ปี 2559 มีค่าดัชนีเท่ากับ 114.5 จุดหรือมีอัตราปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 112.5 จุด

         จำแนกรายละเอียดดัชนีราคาที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวตามพื้นที่ได้แก่ พื้นที่เขตกรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 114.6 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 112.2 จุด, พื้นที่เขตปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 114.5 จุดหรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 112.7 จุด

 

ภาพและที่มา : DD Property

Leave a Reply