ซิโนไทย คว้าประมูลทางคู่ หมื่นล้าน

ซิโนไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท) เปิดประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-วิหารแดง และช่วงบุใหญ่-แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยง เมือง (Chord Line) 3 แห่ง และสัญญาที่ 2 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ช่วงวิหารแดง – บุใหญ่ พร้อมอุโมงค์รถไฟ โดยทั้ง 2 สัญญา เป็นการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

             ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 19 พ.ย. 2558 การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท) เปิดประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-วิหารแดง และช่วงบุใหญ่-แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Line) 3 แห่ง และสัญญาที่ 2 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ช่วงวิหารแดง – บุใหญ่ พร้อมอุโมงค์รถไฟ โดยทั้ง 2 สัญญา เป็นการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

            สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-วิหารแดง และช่วงบุใหญ่ – แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Line) 3 แห่ง วงเงินเริ่มต้นในการประกวดราคา 9,926,288,000.00 บาท มีผู้มีสิทธิเสนอราคา จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย

1.บริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด 2.กิจการร่วมค้า ทีซี 3.บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 4.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 5.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ 6.กิจการร่วมค้า ซีเคซีเอช

            โดยการประกวดราคามี บมจ. ซิโนไทย เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ 9,825,810,000.00 บาท (รวม VAT) ต่ำกว่าราคากลางประมาณ 100 ล้านบาท

            สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ช่วงวิหารแดง-บุใหญ่ พร้อมอุโมงค์รถไฟ วงเงินเริ่มต้นในการประกวดราคา 598,602,000.00 บาท มีผู้มีสิทธิเสนอราคา จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย

1.บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด 2.กิจการร่วมค้า ทีซี 3.บริษัท  เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และ 4.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

            โดยการประกวดราคามีบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ 407,049,596.00 บาท (รวม VAT) ต่ำกว่าราคากลางประมาณ 191,552,404.00 บาท

ซึ่งการรถไฟฯ จะดำเนินการตามระเบียบขั้นตอน แล้วจะประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครั้งนี้อย่างเป็นทางการต่อไป

 

แหล่งที่มา: http://www.prachachat.net/

Leave a Reply