ครม ไฟเขียว 3 ข้อ ไม่กระทบอสังหาฯ จริงหรือ

ครม ไฟเขียว

ครม ไฟเขียว

              ครม ไฟเขียว ตั้งคณะกรรมการเยียวยาผลกระทบโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา ปลัด กทม.นั่งประธาน , ขสมก.กู้เงิน 6,200 ล้านบาท ,มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช 18,000 ล้าน

 

ครม ไฟเขียว เยียวยาฯ โครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา

              นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ฯ ตามเงื่อนไข ดังนี้

1.จ่ายเงินช่วยเหลือในการรื้อถอน ขนย้าย โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

2.จ่ายค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากการประกอบการค้าขายหรือการงานอันชอบด้วยกฎหมาย อันเนื่องจากการก่อสร้างโครงการ ฯ ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า
         

            นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ฯ โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

 

ครม ไฟเขียว ขสมก.กู้เงิน 6,200 ล้านบาท ปรับโครงสร้างหนี้

             นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จำนวน 6,206 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยการไถ่ถอนพันธบัตรและชำระคืนเงินต้นเงินกู้ที่จะครบกำหนด ในเดือนเมษายน และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน ตามที่ ขสมก.เสนอ
             

            ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมรายงานว่า ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559 ขสมก.มีหนี้สินรวม 102,495.56 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้พันธบัตรเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย หนี้เงินกู้ระยะยาวพร้อมดอกเบี้ย หนี้ค่าเชื้อเพลิงพร้อมค่าปรับ หนี้ค่าเหมาซ่อมพร้อมค่าปรับ หนี้กองทุนบำเหน็จพนัก และหนี้สินอื่น ๆ โดยมีเงินกู้ระยะสั้นอายุ 1 ปี จำนวน 2 วงเงิน ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนเมษายน 2560 วงเงิน 6,206 ล้านบาท ตามที่ ครม.อนุมัติ

 

ครม ไฟเขียว สร้างมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช 12 ตอนรวด 18,000 ล้าน

             นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มี.ค.60 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์สาย 7 (กรุงเทพฯ-บ้านฉาง) และสาย 9 (บางปะอิน-บางพลี ) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 12 เม.ย.60-24.00 น.วันที่ 18 เม.ย.60 ขณะที่การยกเว้นค่าผ่านทางด่วนบูรพาวิถีอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติ ครม.

              รวมทั้งเห็นชอบอนุมัติขยายระยะเวลากู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณ 2560 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) หลังจะครบกำหนดชำระในเดือน เม.ย.60 วงเงิน 6,206.66 ล้านบาท ซึ่งการกู้เงินดังกล่าวอยู่ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อบรรเทาการแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินที่ปัจจุบันมีหนี้ทั้งหมด 102,495 ล้านบาท

              นอกจากนี้ ครม.รับทราบก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ มอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 69,600 ล้านบาท จำนวน 12 ตอน ระยะทางรวม 66.324 กิโลเมตร วงเงิน 18,757.54 ล้านบาท จากเดิมที่ ครม.รับทราบไปแล้ว 25 ช่วง ระยะทาง 116.8 กิโลเมตร วงเงิน 35,416.74 ล้านบาท เหลืออีก 3 ตอน คือ ตอนที่ 2, 21, 22 อยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมทางหลวง (ทล.)

              ทั้งนี้ ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายกระทรวงกำหนดกฎเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการขออนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. …. โดยให้ผู้ที่ขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือผู้ที่จะต่อใบอนุญาตขับรถ จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบจากโรงเรียนการขนส่งของกรมขนส่งทางบก (ขบ.) กว่า 90 แห่งทั่วประเทศและสามารถยื่นออนไลน์เพื่อให้ ขบ.ออกใบอนุญาตขับรถและต่ออายุ และได้กำหนดโรคที่มีลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ เช่น โรควัณโรค ลมชัก หลอดเลือดอักเสบ และเท้าช้าง ขณะนี้อยู่ในระหว่างเสนอกฤษฎีกาต่อไป

              นายสนิท พรมหมวงค์ อธิบดีกรมขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า ปัจจุบันการขอใบอนุญาตขับรถหรือต่อรถจะต้องทำที่กรมขนส่งทางบก ซึ่งหากร่างกฎกระทรวงนี้ถูกนำมาใช้ จากการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ จากอบรม 5 ชม. เป็น 15 ชม. หรือผู้ที่ขอต่ออายุอบรม 1 ชม.จะต้องผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้การรับรองจาก ขบ. ยกเว้นบางจังหวัดที่โรงเรียนยังไม่ได้ผ่านการรับรองสามารถสอบที่กรมขนส่งเหมือนเดิม สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สูงสุดไม่เกิน 6,000 บาท เพื่อลดขั้นตอนการเดินเอกสารที่ก่อให้เกิดการทุจริต  เพราะใช้ระบบออนไลน์ในการดำเนินการ

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์   /   ภาพ : Pantip

Leave a Reply