AP ACADEMY ยกระดับวงการอสังหาฯ ที่แรกและที่เดียว

AP Academy

ภาพจาก http://www.apthai.com/pr-news

 

                เอพี ไทยแลนด์ ทุ่ม 300 ล้าน จับมือ มิตซูบิชิ งบหนุน ปีละ 70 ล้าน ตั้ง AP ACADEMY สถาบันสอนและมุ่งเพิ่มความรู้ธุรกิจอสังหาฯ เสริมทักษะผู้ที่สนใจและพนักงานกว่า 1,600 คน ภายใน 5 ปี

                บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังของประเทศไทย ทุ่มทุน 300 ล้าน ตั้งสถาบัน AP Academy สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย ครอบคลุมทั้งการบริหาร การบริการ การออกแบบ การก่อสร้างและซื้อขาย ชูแนวคิด “รู้ลึก  สร้างสรรค์ ทำจริง พร้อมด้วยคุณภาพ” มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์สู่บุคคลภายนอกองค์กร อาทิ นิสิตนักศึกษา รวมถึงการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมทักษะความรู้และการศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นกับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป พันธมิตรยักษ์ใหญ่ทางธุรกิจสัญชาติญี่ปุ่น โดยเตรียมงบสนับสนุนมากกว่า 70 ล้านบาทต่อปี เพื่อพัฒนาบุคลากรอสังหาฯที่มีพนักงานกว่า 1,600 คน เพราะมีความสุ่มเสี่ยงถูกดึงตัวจากคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา เตรียมความพร้อมนาน 5 ปี ปั้นหลักสูตรอบรมพนักงานใหม่ยันหัวหน้างาน เจาะสถาบันการศึกษาควานหาวิศวกรดาวรุ่งให้ กล้าคิดต่าง กล้าเสี่ยงที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่

 

ทั้งนี้การจัดตั้งสถาบัน AP Academy ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น 3 โครงสร้างหลัก คือ

  1. AP Property School มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพทักษะความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรของเอพี ไทยแลนด์ ประกอบไปด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรงานบริหารการก่อสร้าง หลักสูตรการบริหารงานขายและบริการ หลักสูตรการบริหารจัดการงานบริหารซ่อมบำรุง หลักสูตรการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมไปถึง การส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนทักษะความรู้กับ MEC ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
  2. AP Open House มีเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และโอกาสในการฝึกฝนความคิดและทักษะให้กับนิสิตนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ชีวิตการทำงาน โดยวางโครงสร้างหลักสูตรไว้ 3 เดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญของเอพีกว่า 50 คนคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่งานพื้นฐานของสายงานแต่ละส่วน รวมไปถึงด้านมาตรฐานการก่อสร้างและควบคุมคุณภาพ และเปิดโอกาสให้ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ซึ่งนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรวมถึงโอกาสเข้าร่วมงานกับเอพี นอกจากนี้ เอพียังเตรียมพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ด้วยการส่งตัวแทนเยาวชนไปศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่นกับ MEC ต้นแบบของการก่อสร้างและบริหารอสังหาริมทรัพย์มาตรฐานระดับโลก
  3. AP Symposium มีวัตถุประสงค์ในการเปิดกว้างด้านการแบ่งปันความรู้ นวัตกรรม ตลอดจนเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจด้านการออกแบบ โดยมีวิทยากรชั้นนำทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จัดขึ้นมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ปี 2557 ภายใต้หัวข้อ ‘Every Inch Matters Principles of Japanese Design’ โดยสถาปนิกชั้นนำของ Mitsubishi Jisho Sekkei (MJS) ประเทศญี่ปุ่น และครั้งที่ 2 ปี 2558 ภายใต้หัวข้อ ‘Naoto Space Talk by Naoto Fukasawa’ โดย ‘Naoto Fukasawa’ ดีไซน์เนอร์ชื่อดังชาวญี่ปุ่น  และได้เตรียมจัดครั้งต่อไปภายในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559  เชื่อว่าจะน่าสนใจไม่แพ้ครั้งที่ผ่านมา

            โอเพ่นเฮ้าส์ จะเริ่มรับสมัครนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา 20-30 คนเข้ามาฝึกงาน 3 เดือนกับเอพีในปีการศึกษาหน้า ขณะนี้ได้ติดต่อสถาบันการศึกษาไว้แล้วกว่า 10 แห่ง โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก 2 คนจะได้รับเชิญไปดูงานมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพันธมิตรของบริษัท

ขณะที่เอพี ซิมโพเซียม สำหรับเป็นเวทีจัดเสวนางานดีไซน์ โปรแกรมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก 2559 และคาดว่าจะได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ

 

          บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังให้ AP Academy เป็นสถาบันการเรียนรู้และมหาวิทยาลัยด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อจะได้ส่งมอบสินค้าและบริการของเอพีสู่มือลูกค้าอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างนิสิตนักศึกษาที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในตลาดแรงงานประเทศไทย รวมไปถึงประชาชนทั่วไปเพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอสังหาริมทรัพย์และรูปแบบการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีส่วนช่วยพัฒนาให้วงการอสังหาริมทรัพย์และสังคมไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืนและช่วยยกระดับมาตรฐานวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

 

แหล่งที่มา: http://www.prachachat.net, http://www.dailytech.in.th, http://yusabuy.com

Leave a Reply