SC Asset ยกระดับ Semi-Work from Home

SC Asset ยกระดับพร้อมปฏิบัติงาน Semi-Work from Home รับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

รายงานข่าวจากบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภายใต้แผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐที่ให้ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัย  และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19

SC Asset

บริษัทได้ยกระดับความปลอดภัย  และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานบริการคุณภาพ ที่คำนึงถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสูงสุดสำหรับลูกค้าและคู่ค้าทุกท่าน ตลอดจนพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมกับการใส่ใจในการดูแลสุขอนามัย ได้แก่ การให้สวมใส่หน้ากากอนามัย การจัดจุดเจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและอบโอโซนในอาคารสำนักงานและสำนักงานขายโครงการ รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางตามขั้นตอนมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

1585623719_5

มาตรการยกระดับความปลอดภัย มีดังนี้ 1. สำนักงานบริษัท SC Asset กำหนดมาตรการ Semi-Work from Home สลับวัน-จัดคน-เว้นระยะ สำหรับพนักงานประจำทุกสำนักงานและทุกโครงการของ SC Asset

1585623770_4

 

2. สำนักงานขายทุกโครงการ

สำนักงานขายทุกโครงการยังคงสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า สามารถทำการนัดหมายเข้าชมโครงการล่วงหน้า หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องของโครงการให้ชมได้เพื่อความสะดวกเช่นกัน

3. บริการหลังการขาย

สำหรับงานบริการหลังการขาย ลูกค้ายังคงสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้ตามปกติ

4. รู้ใจ 24-ชั่วโมง

ลูกค้าเจ้าของโครงการบ้านและคอนโดจาก SC Asset พบบริการ Living Solutions หลากหลายที่จะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน เพียงดาวน์โหลด Baan RueJai Application

 

Leave a Reply