REIC ธอส.เปิดบริการเว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง หวังเป็น “ศูนย์รวมขายทรัพย์ NPA” แบงก์รัฐทั้งหมด

REIC

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่าศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ได้รับมอบหมายจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้พัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับประชาชนทั่วไปที่ต้องการที่อยู่อาศัยมือสอง และเพื่อเป็นสื่อกลางให้กับสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และประชาชนทั่วไปสามารถแสดงอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการขายได้ ทั้งนี้ REIC ตั้งเป้าจะให้เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางรวบรวมทรัพย์ NPA ของสถาบันการเงินของรัฐ โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้ประชาชนเข้าไปบริการได้ฟรี ในวันที่ 30 กันยายน 2562

การเปิดให้บริการเว็บดังกล่าว นอกจากจะทำให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์มือสองแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนสินเชื่อ Reverse Mortgage ตามนโยบายภาครัฐ ในการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ และส่งผลต่อความต้องการอสังหาริมทรัพย์ใหม่อีกด้วย

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดทำ Web Application ของระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสองในชื่อเว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง (www.taladnudbaan.com) ที่ประกอบด้วยทรัพย์จากหน่วยงาน SFI’s กรมบังคับคดี ธนาคารกรุงไทย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด จำนวน 30,000 กว่ารายการ และพร้อมจะนำระบบ Go Live และเปิดใช้งานระบบ (Soft Launch) ได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2562 เว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง (www.taladnudbaan.com)

มีฟังก์ชั่นการใช้งานสามารถค้นหาทรัพย์จากหน่วยงานสามารถค้นหาทรัพย์ได้จากหน่วยงานต่าง เสร็จแล้วจะมีโปรแกรมให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทั่วไปสามารถเปรียบเทียบทรัพย์ที่ต้องการได้ สามารถเลือกทรัพย์สูงสุดได้ 2-5 รายการ ด้วยระบบการให้คะแนนเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ รวมถึงมีโปรแกรมช่วยคำนวณค่าผ่อนบ้านทรัพย์แต่ละรายการ

Leave a Reply