3 ทำเล ขายดีที่สุดใน ” นครราชสีมา “

นครราชสีมา

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์โครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัด นครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมือง นครราชสีมา และอำเภอปากช่อง พบว่ามีจำนวน 139 โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 16,882 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 77,338 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 6,939 หน่วย หรือ 41.1% ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 32,840 ล้านบาท

แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 97 โครงการ มีจำนวนหน่วย 11,789 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 47,016 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายเป็นอุปทานในตลาด 4,775 หน่วย หรือ 40.5% ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 19,220 ล้านบาท

โครงการอาคารชุด จำนวน 28 โครงการ มีจำนวนหน่วย 4,562 หน่วย มูลค่าโครงการรวม15,812 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 1,881 หน่วย หรือ 41.2% ของหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 5,707 ล้านบาท

โครงการวิลล่า จำนวน 14 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 531 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 14,510ล้านบาท หน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 283 หน่วย หรือ 53.3% ของหน่วยในผังโครงการวิลล่าทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 7,913 ล้านบาท

ทั้งนี้ หน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด จำนวน 6,656 หน่วย เป็นบ้านเดี่ยวมากที่สุด52.3% ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3 – 5 ล้านบาท รองลงมาเป็นอาคารชุด 28.3% ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 1.5 – 2 ล้านบาท เป็นที่ดินเปล่า 7.1% ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3-5 ล้านบาท เป็นทาวน์เฮาส์ 4.9% ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาท ที่เหลือเป็นอาคารพาณิชย์และบ้านแฝดตามลำดับ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Leave a Reply