ปัดฝุ่นที่ดิน คลองเตย รื้อสลัมขึ้นตึกสูง

ได้ฤกษ์ปัดฝุ่นแผนการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่ 58 ไร่ขององค์การฟอกหนังเดิมย่านใกล้ชุมชนริมคลองพระโขนงอีกครั้งหลังจากที่ศึกษาและเปิดรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่ 26 ชุมชนราว 1.2 หมื่นครัวเรือนมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จสำหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแนวสูงให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชน คลองเตย เพื่อนำพื้นที่ไปพัฒนาเชิงพาณิชย์หารายได้ป้อนการท่าเรือฯ

โดยความชัดเจนในเรื่องนี้ ร.ท.กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.) สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 มกราคมนี้ได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชน

ยกระดับชีวิตชุมชน

คลองเตย (Smart Community) โครงการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ ตามนโยบายพัฒนาและบริหารพื้นที่โดยรวมบริเวณรอบนอกเขตรั้วกรมศุลกากร โดยพัฒนาเป็นอาคารสูงสําหรับอยู่อาศัย ตามกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปีของรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม

โดยในพิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชน คลองเตย (Smart Community)นั้นจะเป็นการเปิดเผยอาคารในโครงการ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณองค์การฟอกหนัง (เดิม) เป็นครั้งแรก พร้อมชมนิทรรศการ แบบจำลอง (Model) โครงการ และห้องตัวอย่าง ให้ประชาชนได้เห็นภาพความชัดเจนที่จะนำไปพัฒนาบนพื้นที่ดังกล่าวหลังจากที่ช่วงก่อนนี้ได้เคยนำเสนอผ่านมาหลายรัฐบาล แต่ยังไม่ปรากฏภาพการพัฒนาที่ชัดเจนจนนำไปสู่การก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรม

คลองเตย-503x497

เปิดรับฟังความคิดเห็นปีนี้

สำหรับในปี 2562 จะเดินหน้าเปิดรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่ทั้ง 26 ชุมชน มีผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ประมาณ 1.2 หมื่นครัวเรือน โดยจากการสุ่มรับฟังความเห็นจะพบว่ามีบางส่วนประสงค์จะขอไปอยู่อาศัยในพื้นที่บริเวณหนองจอก และประสงค์จะกลับภูมิลำเนาเดิมบางส่วน

โดยภาพการพัฒนาจะมีทั้งอาคารที่ทำการ โรงเรียน สถานีตำรวจ ร้านค้า ฯลฯ ดังนั้นในปีนี้จะต้องสำรวจข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อประกอบการนำเสนอโครงการเนื่องจากตามแผนดำเนินการมีจำนวน 4 อาคาร แต่จะก่อสร้างอาคารแรกหรือ A1 ก่อนให้สามารถรองรับประชาชนได้จำนวน 1,600 ครัวเรือน รูปแบบอาคารสูง 25 ชั้น คาดว่าจะลงทุนราว 1,000 – 2,000 ล้านบาท โดยการท่าเรือฯพร้อมจะลงทุนเองทั้งหมด แต่เพื่อความชัดเจนจึงจะต้องนำเสนอกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลพิจารณาความเหมาะสมทั้งรายละเอียดโครงการ รูปแบบการลงทุน และการบริหารจัดการอาคารดังกล่าว

ทั้งนี้ในปี 2563 จะเห็นภาพความชัดเจนด้านการนำเสนอตามขั้นตอน ทั้งการออกแบบรายละเอียด งบประมาณการลงทุน การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ก่อนที่จะเสนอขอจัดสรรงบประมาณไปดำเนินการในปี 2565 ต่อไป

คลองเตย1-503x304

สหภาพหนุนพัฒนา

ด้านนายศักดิ์ชาย กุลสนั่น ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้นำเสนอให้สหภาพฯกทท.เข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเนื่องจากอยากเห็นภาพการพัฒนาโครงการเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ไม่ล้มเลิกหรือต้องมาเริ่มต้นศึกษาความเป็นไปได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นที่ผ่านมา

โครงการนี้สหภาพให้ความสำคัญจึงเสนอตัวเข้าไปเป็นคณะกรรมการ เพื่อจะได้ติดตามความคืบหน้าและผลักดันให้เกิดผลชัดเจน เบื้องต้นได้ร่วมหารือกับแกนนำชุมชนต่างๆให้เข้าใจและทราบรายละเอียดโครงการดังกล่าว มั่นใจว่าหลังจากผ่านพ้นการเปิดตัวที่มีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานแล้ว จะเป็นการเริ่มต้นที่จะให้มีการขับเคลื่อนได้การศึกษาออกแบบ นำไปสู่การนำเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันต่อไป

ด้านแหล่งข่าวระดับสูงของการท่าเรือฯรายหนึ่งกล่าวว่า กรณีดังกล่าวนี้จะต้องมีการจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว การออกแบบรายละเอียด การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) ก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติให้ดำเนินการ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Leave a Reply