ปลดล็อกที่ดินในซอย! ผุดไอเดีย ‘ขนส่งมวลชน ระบบรอง’ ทั่วเมืองนนท์

ผู้ว่าฯ นนทบุรี ขานรับผังเมืองใหม่ ‘ไร้รอยต่อ’ เตรียมวางโครงข่าย ขนส่งมวลชน ระบบรองทั่วจังหวัด เสริมศักยภาพที่ดินและเมืองใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง นำร่องศึกษา 3 เส้นทาง สถานีรถไฟฟ้าศูนย์ราชการนนทบุรี , แยกนนทบุรี 1 , บางรักน้อยท่าอิฐ … เอกชนเห็นดีช่วยอสังหาฯ ในซอยคึก แต่ติดปัญหาผังเมือง

นับจากรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม ช่วงบางใหญ่-เตาปูน หรือ สายสีม่วง ตั้งแต่ระหว่างก่อสร้างจนเปิดให้บริการ กลายเป็นปัจจัยให้ จ.นนทบุรี มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและกระจายในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จนผังเมืองจังหวัดมีการจัดทำผังเมืองใหม่ เพื่อจัดระเบียบการเติบโตของเมืองใน จ.นนทบุรี ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ที่กำลังจัดทำ ซึ่งเป็นผังไร้รอยต่อระหว่าง กทม. กับปริมณฑล

ขนส่งมวลชน

ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ตามที่ได้รับการร้องเรียนกรณีผังเมือง จ.นนทบุรี เข้มงวด ส่งผลให้กระทบต่อการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ที่ปัจจุบัน มีแนวโน้มการเติบโตของเมืองในหลายพื้นที่นั้น จะขอเวลาศึกษาข้อมูลรายละเอียดการปรับเปลี่ยนผังเมือง จ.นนทบุรี ปัจจุบันนี้ ให้ชัดเจนก่อนที่จะเข้าร่วมหารือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่มีนโยบายรวมการพิจารณาผังเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก่อนที่จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2562 ต่อไป

“ผังเมืองใหม่ของนนทบุรี ต้องการให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัด ที่เบื้องต้น ได้มอบหมายให้ บริษัท รีเจียนนอลทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด ไปศึกษา 3 แนวเส้นทาง ก่อนจะทดลองให้บริการ หลังจากนั้นจะมอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีเร่งผลักดันต่อไป”

ขนส่งมวลชน
ชาญณรงค์ บุริสตระกูล
รองประธานกรรมการ บริษัท รีเจียนนอลทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด (RTC)

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล รองประธานกรรมการ บริษัท รีเจียนนอลทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด (RTC) กล่าวว่า สำหรับเส้นทางเดินรถขนส่งมวลชนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีสนใจ เร่งให้ RTC ศึกษาทั้ง 3 เส้นทาง (ตามภาพ คือ R4 R5 R6) นั้น มีความสำคัญอย่างมาก หากสามารถเดินรถขนส่งมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วมีโอกาสพัฒนาศักยภาพที่ดินและเมืองควบคู่กันไปได้ โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของย่านหรือศูนย์เศรษฐกิจต่าง ๆ เกิดศูนย์เศรษฐกิจใหม่ สร้างงาน สร้างรายได้ ตามมาให้กับคนในพื้นที่โซนนั้น ๆ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รถที่นำมาให้บริการจะเป็นรถเมล์ชานต่ำ

GP-3371_180608_0012-503x462
“จะมีแหล่งรายได้จากภาษีเกิดขึ้นให้กับจังหวัดมากขึ้น เพราะปัจจุบัน แม้จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แต่ยังไม่มีรายได้เกิดขึ้น จึงไม่สมดุลกัน อีกทั้งการจัดทำป้ายหรือจุดอ่อนจะต้องมีความเป็นมาตรฐานมากขึ้น เพื่อดึงดูดใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการ โดยควรเปิดทดลองวิ่งให้บริการ เพื่อให้ประชาชนค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง พร้อมกับเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มเพศวัยได้เข้าถึงการใช้บริการมากขึ้นผ่านสื่อต่าง ๆ พร้อมเทคโนโลยีทันสมัยของการใช้บริการ อาทิ ตั๋วร่วมหรือการรู้ล่วงหน้าว่า รถจะเข้าสู่สถานีในอีกกี่นาที เพื่อสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสอดคล้องกับเวลา”

ด้าน นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัยชั้นนำในพื้นที่นนทบุรี กล่าวว่า การจัดการขนส่งระบบรองถือเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค อำนวยความสะดวก ซึ่งการขนส่งระบบรอง หรือ ฟีดเดอร์ เป็นสิ่งจำเป็น ส่งคนเข้าเมืองด้วยระบบรถไฟฟ้า สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะทำให้การรุกพัฒนาโครงการในซอยทำได้มากขึ้น เพราะมีตัวช่วย แต่ก็มีปัญาใหญ่ คือ ผังเมืองใหม่ที่กำหนดว่า การพัฒนาโครงการต้องมีความกว้างของถนน 12 เมตร ซึ่งหมายถึงถนนใหญ่ ดังนั้น ต่อไปการพัฒนาโครงการทาวน์เฮาส์ในซอย แทบจะไม่มีพื้นที่ที่สามารถทำได้ ถ้าเป็นทาวน์เฮาส์ติดถนนใหญ่ก็ต้องมีราคาแพงมาก ทำให้คนที่มีกำลังซื้อน้อย ๆ ต้องไปหาซื้อในพื้นที่ที่ไกลออกไปอีก

appMP33-3173-X-503x336
ขณะที่ แหล่งข่าวระดับสูงของผังเมือง จ.นนทบุรี กล่าวว่า การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดมีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก อาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ดังนั้น ต้องวางผังเมืองให้สอดคล้องกับการเติบโตของโครงข่ายคมนาคม ซึ่งในอนาคตจะมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูมาเพิ่ม ส่วนกรณีมาตรการเข้มงวดกว่าผังเมืองกรุงเทพฯ มีเพียงบางส่วนเท่านั้น โดยเฉพาะส่วนรอยต่อกับกรุงเทพฯ อาทิ ตลิ่งชัน แจ้งวัฒนะ เป็นต้น

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Leave a Reply