การเคหะฯ ลุย ที่อยู่อาศัยรองรับกลุ่มรายได้น้อย-ปานกลางทุกรูปแบบ

การเคหะฯ

การเคหะฯ เปิดบิ๊กโปรเจ็กต์ 5.6 หมื่นหน่วย 9,000 ล้าน ลุยที่อยู่อาศัยรองรับกลุ่มรายได้น้อย-ปานกลางทุกรูปแบบ กว่า 45 ปี กว่า 7 หมื่นหน่วยที่ การเคหะฯ พัฒนา ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีวิสัยทัศน์คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 ขณะที่ แผนที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ.2559 – 2568) ที่ดำเนินการอยู่ ระหว่างปี 2560 ต่อเนื่องปี2561 ล้วนเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เร่งดำเนินการแทบทั้งสิ้น

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า มีแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 5.6 หมื่นหน่วย 9,000 ล้านบาท แต่เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด คาดว่าขีดความสามารถน่าจะพัฒนาได้ไม่เกิน 2 หมื่นหน่วย ขณะที่ความต้องการมีมากแต่ติดปัญหาไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อ และต้องวนกลับมาขายแบบไม่รู้จบ ทางออก จึงตั้งกองทุน วงเงิน 5,000 ล้านบาทรอเพียงคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ และสามารถปล่อยสินเชื่อให้กับลูกบ้านได้ แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องติดต่อขอสินเชื่อกับธนาคารก่อนหากไม่ผ่านจึงมาขอกู้ที่การเคหะฯ

tatpol-377x503

ขณะที่ นโยบาย ซ่อม-สร้าง-เซล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากสร้างโครงการใหม่แล้วต้องดูแลโครงการเก่าและนำมาปรับปรุง และขายระบายสต๊อก เช่นโครงการบ้านเคหะกตัญญู รังสิตคลอง 1-คลอง 2 จังหวัดปทุมธานี ซึ่งให้เอกชนเหมายกล็อตโครงการทำเลตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ผู้ว่าการกคช.กล่าวต่อว่า แผนให้ท้องถิ่นทั่วประเทศพัฒนาร่วมกับการเคหะฯ ซึ่งได้รับการตอบรับจำนวนมาก เนื่องจากไม่ต้องขออนุญาตจัดสรร ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดสรรที่ดินของกรมที่ดิน และสามารถแก้ปัญหาที่รกร้างได้ รวมทั้งโครงการมิกซ์ยูส ให้เอกชนเช่า 30 ปี ต่ออายุอีก 30 ปี

สำหรับโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง แปลงจี 338 หน่วย โครงการนำร่องแปลงหัวมุมสาม เหลี่ยมดินแดงคืบหน้ากว่า 55% รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม แฟลตที่ 18-22 ซึ่งสามารถเข้าอยู่ได้ เดือนมิถุนายน 2561 และก่อสร้างต่อเนื่อง ระยะที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 6,212 หน่วย เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม

โครงการบ้านเคหะประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัย ในปีงบประมาณ 2560 การเคหะแห่งชาติได้นำโครงการที่อยู่อาศัยพร้อมขาย และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมาเปิดให้ประชาชนได้จับจอง ตั้งเป้าหมายขาย 10,470 หน่วย สามารถขายได้ 16,495 หน่วย สำหรับปีงบประมาณ 2561 ตั้งเป้าหมายขาย 13,301 หน่วย ปัจจุบันขายได้ 4,650 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2561) ทั้งนี้ในโอกาสครบรอบ 45 ปีของการก่อตั้งการเคหะแห่งชาติได้กำหนดจัดงานขายโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 10 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (สี่แยกปทุมวิไล) ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 2) ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส รังสิต และสำนักงานใหญ่

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Leave a Reply