“มือใหม่หัดรวย” กับ 8 สไตล์ การลงทุนในแบบฉบับมนุษย์เงินเดือน

ทุกวันนี้เชื่อว่าหลายๆคน คงยังไม่ทันรู้ตัวเลยว่าจุดกำเนิดของ การลงทุนได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ยังเยาว์วัย ทั้งจากการเก็บออมเงินทีละเล็กละน้อยเพื่อใช้ลงทุนในอนาคต หรือ ในบางครอบครัวมีการนำไปต่อยอดให้ เพียงจุดเล็กๆ จุดหนึ่ง ก่อให้เกิดเส้นทางสู่โลกแห่งการลงทุนที่มีมูลค่ามหาศาลได้อย่างไม่ทันตั้งตัว ไม่ใช่แค่ตัวแปรในการเบิกทางสู่ความสำเร็จ แต่ยังเป็นตัวช่วยเพิ่มโอกาสการลงทุนในอนาคตได้อีกด้วย

หากพูดถึงเรื่องของ การลงทุน เชื่อว่าทุกคนคงทราบกันดีว่าทุก การลงทุน มีความเสี่ยงทั้งสิ้น ไม่เพียงทำให้เงินในกระเป๋าของเราสูญหาย หรือขาดทุนแล้วนั้น ยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันอีกด้วย โดยทั้งหมดนี้มีทางออกง่ายๆ ที่ช่วยเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้ โดยการ “สำรวจตัวเราเองก่อนว่า” เราสามารถรับความเสี่ยงได้มาก-น้อยแค่ไหน รายได้ต่อเดือนมีเท่าไหร่ แบ่งออกไปทำไรบ้าง อาทิเช่น แบ่งไว้ใช้ในการดำรงชีวิต 40%  เก็บออมไว้ใช้อนาคต 30% ใช้ใน การลงทุน 20% และ ฯลฯ 10%  เป็นต้น  โดยในวันนี้ทาง Property Insight ได้แบ่งประเภทความเสี่ยงของ การลงทุนไว้ถึง 3 ระดับ ได้แก่

รู้ไว้ก่อนเลือกลงทุน

การลงทุนความเสี่ยงระดับต่ำ เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำ อาทิ เงินฝากประจำปลอดภาษี , ตราสารหนี้ , พันธบัตรหุ้นกู้ เป็นต้น

การลงทุนความเสี่ยงระดับกลาง เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาในระดับหนึ่ง เนื่องจากการลงทุนประเภทนี้ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง อาทิ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ , ตราสารทุน , กองทุนรวมผสม RMF/ LTF เป็นต้น

การลงทุนความเสี่ยงระดับสูง เหมาะสำหรับคนที่มีความชำนาญ และมีเวลามากพอในการวางแผนรับมือในทุกตลาด อีกทั้งยังยอมรับสภาวะการขาดทุนได้อีกด้วย ส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุนเองก็สูง อาทิ ตราสารอนุพันธ์ , การลงทุนในตลาดล่วงหน้า (Future Market)  เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการลงทุนแบบเฉพาะประเภทสินทรัพย์ฟุ่มเฟือย เช่น งานศิลปะ , ภาพวาด , นาฬิกา , กระเป๋า , รถ classic รุ่นเก่า และ อื่นๆ เหมาะสำหรับคนที่มีความชำนาญแบบเฉพาะ หรือรู้จักตลาดนั้นๆเป็นอย่างดี

หลังจากทำความรู้จักระดับความเสี่ยงของการลงทุนไปแล้ว เชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนแบบเราๆ ที่ได้รับเงินเป็นประจำในทุกๆเดือน  แล้วยังไม่รู้ว่าจะนำเงินไปทำอะไร ลองหันมาออมเงินเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตก็คงไม่ใช่เรื่องยาก หรือ จะนำเงินมาลงทุนต่อยอดในอนาคตก็คงดีไม่น้อย หรือ หากต้องการนำมาลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีก็ตอบโจทย์กับคนที่มีรายได้สูง และในในวันนี้ทาง Property Insight ได้แบ่งประเภทการลงทุนไว้จะมีอะไรกันบ้าง…ตามมาชมกันเลย

8 เส้นทางสู่ความสำเร็จ กับการลงทุนที่คุณเลือกเองได้

1.เงินฝากประจำปลอดภาษี

krungsri-personal-24-month-tax-free-time-deposit-banner

การลงทุนประเภทนี้เหมาะสำหรับคนที่คิดจะเริ่มออมเงิน โดยแต่ละเดือนต้องฝากเงินในทุกๆ เดือนขั้นต่ำไม่เกิน 1,000 บาทโดยตลอดระยะเวลา 24 เดือน หรือบางธนาคารมากถึง 36 เดือน โดยสิทธิพิเศษคือ “ยกเว้นภาษีเงินได้” และไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% เหมือนเงินฝากประจำทั่วๆไป ด้วย โดยการลงทุนประเภทนี้ เป็นการลงทุนที่มี ความเสี่ยงต่ำ , ผลตอบแทนที่ได้คงที่และน้อย , ระยะเวลาไม่นาน

2.ตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารเงิน

การลงทุนการลงทุนประเภทนี้เป็นการลงทุนระยะสั้น สิ้นสุดภายใน 1 ปี โดยผลตอบแทนที่ได้จะเป็น “ดอกเบี้ย” โดยระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ยนั้น ขึ้นอยู่กับการตกลงในสัญญา เช่น ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน หรือพร้อมจ่ายเงินต้นเมื่อครบอายุสัญญา  และตราสารกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะรับประกันเงินต้น แต่ก็ยังมีตราสารเงินบางประเภทที่ไม่ได้รับประกันอีกด้วย โดยการลงทุนประเภทนี้ เป็นการลงทุนที่มี ความเสี่ยงต่ำ , ผลตอบแทนที่ได้ก็น้อย ,ระยะเวลาไม่นาน

3.พันธบัตร และหุ้นกู้ระยะยาว

การลงทุนการลงทุนประเภทนี้เป็นการลงทุนระยะยาว กว่าตราสารหนี้ สิ้นสุดเกิน 1 ปี เฉลี่ยเวลาอยู่ที่ 5-30 ปี พันธบัตรหรือหุ้นกู้คือใบหลักฐานการกู้เงินแบบหนึ่งที่บอกว่าเจ้าหนี้ของคุณ (ผู้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้) ได้ให้กู้ยืมเงินไปในจำนวนเท่าไหร่ จ่ายผลตอบแทนอย่างไร กำหนดจ่ายวันไหน โดยการลงทุนประเภทนี้คุณไม่ได้มีส่วนเป็นเจ้าของบริษัทที่ให้กู้ยืม แต่อยู่ในสถานะเป็นเจ้าหนี้ให้กู้ยืมเงินเพียงเท่านั้น ส่วนมานิยมซื้อในส่วนพันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้บริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ โดยการลงทุนประเภทนี้เป็นการลงทุนที่มี ความเสี่ยงต่ำ ,ผลตอบแทนที่ได้ยังน้อยแต่สูงกว่าตราสารหนี้ , ระยะเวลานาน

4.กองทุนรวม LTF/RMF

ID_20610_582be2ba26f6b

การลงทุน ประเภท LTF/RMF เป็น การลงทุน ระยะยาว ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีบุคคลได้

LTF เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น (Set 50 , Set Index , Set mai) ไม่น้อยกว่า 65 % ของการลงทุน ส่วนมากผลตอบแทนที่ได้รับ “เงินปันผล” เหมาะสำหรับใครที่ต้องการเล่นเพื่อลดหย่อนภาษี **มีเงื่อนไข คือ เงินลงทุนที่เอาไปหักลดหย่อยภาษีได้ จะต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีและยังสามารถลดหยอนภาษีหรือไม่เกิน 500,000 บาท และจะต้องถือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน แต่ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี

RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมให้เราออมเงินระยะยาวเพื่อใช้ในยามเกษียณ และเน้นลงทุนใน (พันธบัตรรัฐบาล , ตลาดเงิน , ตราสารหนี้เอกชน , หุ้น , ทองคำ ) เหมาะสำหรับใครที่ต้องการเล่นเพื่อลดหย่อนภาษี **มีเงื่อนไข เมื่อนำเงินมาลงทุนใน RMF+กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข.+ ประกันชีวิตบำนาญ รวมกันจะต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่เกิน 500,000 บาท นอกจากนี้ เมื่อเริ่มลงทุนแล้ว ต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกปี สามารถลงทุนปีเว้นปีได้ ถ้าปีไหนไม่มีรายได้ก็ไม่ต้องลงทุน มีเงินลงทุนขั้นต่ำ 3% ของเงินได้ในปีนั้นๆ หรือ 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนไหนจะต่ำกว่า ที่สำคัญคือ จะขายคืนได้เมื่อมีอายุครบ 55 ปีขึ้นไป และลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ซื้อครั้งแรก โดยการลงทุนประเภทนี้เป็นการลงทุนที่มี ความเสี่ยงระดับกลาง ,ผลตอบแทนที่ได้กลาง , ระยะเวลานาน

5.การลงทุนในหุ้น

TA (1)การลงทุนประเภทนี้เป็นการลงทุนระยะสั้น กลาง ยาว ขึ้นอยู่กับการวางแผน ซึ่งการซื้อขายหุ้นตัวหนึ่ง เราจะมีสิทธิในการเป็นเจ้าของบริษัทที่เราเลือกซื้อ โดยผลตอบแทน การลงทุน ประเภทนี้จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ แบบแรก คือ “ปันผล” จะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทนั้นๆในแต่ละปี หรืออีกในกรณีคือปันผลเป็นหุ้นแทน ส่วนแบบที่สอง คือ “เก็งกำไร”  คือการซื้อ และขายหุ้นในราคาสูงกว่าราคาทุนนั้นเอง โดย การลงทุน ในการเล่นแบบนี้นั้น ต้องยอมรับความเสี่ยงในการขาดทุนได้ด้วยเช่นกัน โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาที่ทำให้หุ้นลง อาทิ ปัจจัยภานยนอก เช่น (เศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ , ราคาน้ำมันดิบ , อัตราดอกเบี้ย , ฯลฯ) ปัจจัยภายในของแต่ละบริษัท อาทิ (ค่าเสื่อมของเครื่องจักร ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น , ยอดขายที่ลดลง หรือสินค้าคงเหลือ , อุทกภัย , ฯลฯ) ปัจจัยทั้งหมดนี้จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะสะท้อนถึงราคาที่เกิดขึ้น ณ ตอนนั้น โดยการลงทุนประเภทนี้เป็นการลงทุนที่มี ความเสี่ยงระดับกลาง , ผลตอบแทนที่ได้สูง , ระยะเวลาสั้น กลาง ยาว ขึ้นอยู่กับการวางแผนของแต่ละบุคคล

6.ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

k63ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการลงทุนในอสังหาฯ ได้รับความนิยมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว หรือโฮมออฟฟิศ ซึ่งการลงทุนประเภทนี้เป็นการลงทุนระยะสั้น กลาง และยาว ขึ้นอยู่กับการวางแผน โดยผลตอบแทนจะแบ่งออกเป็น 3 แบบ แบบแรกเป็น การเก็งกำไรระยะสั้น จากการเก็งกำไรโดยการขายใบจองให้แก่ผู้ที่สนใจในโครงการนั้นๆ แบบที่สอง การเก็งกำไรแบบระยะกลาง โดยการลงทุนระยะนี้จะแบ่งเป็นการขายคอนโดที่สร้างแล้วเสร็จ แต่การที่จะได้ผลตอบแทนก้อนโตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับจังหวะ ช่วงเวลา และองค์ประกอบอื่นๆที่ช่วยเพิ่มมูลค่า ไม่ว่าจะเป็น ทำเลที่ตั้งแถวนั้นมีอะไร  facility มีครบไหม Demand และ Supply แถวนั้นเป็นยังไง และยังรวมถึงปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออื่นๆอีกด้วย และแล้วก็มาถึงแบบสุดท้าย คือการลงทุนแบบระยะยาว นั้นก็คือการปล่อยเช่า โดยนการลงทุนแบบนี้คนส่วนมากเป็นที่นิยมลงทุนกัน เนื่องจากสินทรัพย์ให้เช่ายังเป็นของเราเองแล้ว ผลตอบแทนยังได้ทุกๆเดือน โดยการลงทุนประเภทนี้เป็นการลงทุนที่มี ความเสี่ยงระดับกลาง , ผลตอบแทนที่ได้สูง , ระยะเวลาสั้น กลาง ยาว ขึ้นอยู่กับการวางแผนของแต่ละบุคคล

7.การลงทุนในตลาดล่วงหน้า (Future Market)

future-trading-696x348การลงทุนประเภทนี้เป็นการลงทุนสั้น กลาง และยาว ขึ้นอยู่กับการวางแผน ซึ่งการซื้อขายกันนั้นเรียกเป็น “สัญญา” โดยมีการกำหนดราคากันตั้งแต่วันนี้ แต่จะมีการส่งมอบและชำระเงินในอนาคตซึ่งผู้ซื้อและผู้ขาย ไม่จำเป็นต้องถือสัญญาไว้จนครบกำหนด อาจซื้อขายแลกเปลี่ยนมือกันได้ผ่านกลไกของ TFEX แต่หากถือไว้จนครบกำหนด ผู้ซื้อและผู้ขายมีพันธะ “ต้องซื้อขาย” กันตามที่ตกลงในสัญญา โดยการลงทุนประเภทนี้เป็นการลงทุนที่มี ความเสี่ยงสูง , ผลตอบแทนที่ได้สูง , ระยะเวลาสั้น กลาง ยาว ขึ้นอยู่กับการวางแผนของแต่ละบุคคล

8.การลงทุนในสินทรัพย์ฟุ่มเฟือยc9acfc95018976795e943799d983a738การลงทุนประเภทนี้เป็นการลงทุนแบบเฉพาะกลุ่ม ต้องมีความรู้ และมีความชำนาญเฉพาะทางในด้านนั้น  ไม่ว่าจะเป็น งานศิลปะ , ภาพวาด , นาฬิกา , กระเป๋า , รถ classic รุ่นเก่า ฯลฯ ซึ่งสิ่งของพวกนี้ ถ้าเป็นของ หายากมากๆ มีจำนวนน้อย เมื่อระยะเวลาไปนาน มูลค่าของของสิ่งนั้นก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีก  เผลอๆมีโอกาสทำกำไรได้ถึง 10-100 เท่าได้ไม่ยาก

12

เป็นยังไงกันบ้างกับประเภทการลงทุนทั้ง 8 รูปแบบ เพียงแค่ศึกษา และทำความเข้าใจตัวเอง ว่าต้องการอะไร ลงทุนอย่างไร  ต้องการผลตอบแทนแบบไหน เมื่อคุณรู้ตัวเองดีแล้วค่อยวางแผน และเริ่ม…ลงทุนในแบบฉบับตัวคุณเองได้แบบสบายๆไร้กังวล

เพียงแค่…ก้าวเดินบนเส้นทางของการลงทุน คุณเองก็ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน”

Leave a Reply