พื้นที่ ศูนย์การค้า ขายดี ปี 62 ขยับค่าเช่า 5-10%

ศูนย์การค้า

แม้ภาวะเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่ชัดเจนนัก แต่ผู้ประกอบการโครงการพื้นที่ค้าปลีกยังคงพัฒนาโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรายใหญ่ในธุรกิจค้าปลีก เดินหน้าเปิด ศูนย์การค้า ต่อเนื่องตามหัวเมืองใหญ่ของไทยช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ศูนย์การค้า ยังครองสัดส่วนมากที่สุดในพื้นที่ค้าปลีกที่มีแผนจะเปิดให้บริการในช่วงปี 2562-2563 โดยมีสัดส่วนประมาณ  61% ของทั้งตลาด หรือประมาณ 5.176 ล้านตารางเมตร และประมาณ 29.7% ของศูนย์การค้า ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกใจกลางเมืองกรุงเทพฯ และประมาณ 21.2% อยู่ในพื้นที่ใจกลางเมือง

อัตราการเช่าพื้นที่ในทุกทำเล แม้ว่าจะมีโครงการพื้นที่ค้าปลีกใหม่ๆ เปิดให้บริการ ร้านค้า หรือแบรนด์สินค้าต่างประเทศจำนวนมากก็มีการเปิดร้านค้าในศูนย์การค้าต่างๆ เช่นกัน ส่งผลให้อัตราการเช่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ใจกลางเมือง ดังนั้น อัตราการเช่าเฉลี่ยในธุรกิจพื้นที่ค้าปลีกอาจจะปรับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3-5% ในปี 2562

สำหรับค่าเช่า ในไตรมาส 4 ปี 2561 ในพื้นที่ใจกลางเมืองเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย ขณะที่พื้นที่กรุงเทพฯรอบนอก ค่าเช่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 5-10% โดยเฉพาะศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในทำเลดีๆ ที่ปรับเพิ่มค่าเช่าสูงกว่าโครงการใหม่ หรือโครงการขนาดเล็กในทำเลใกล้เคียงกัน เนื่องจากความต้องการในพื้นที่มีมากกว่า นอกจากนี้ยังมีหลายโครงการเปิดใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

พื้นที่ใจกลางเมือง อัตราค่าเช่าสูงที่สุดอยู่ที่มาก กว่า 3,000 หรือ 4,000 บาท ต่อ ตารางเมตรต่อเดือน สำหรับพื้นที่ในศูนย์การค้าที่อยู่ในพื้นที่ใจกลางเมือง ค่าเช่าพื้นที่ค้าปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานครรอบนอกอยู่ที่ประมาณ 800-3,000 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนค่าเช่า และอัตราการเช่าในปี 2561 ยังคงใกล้เคียงกับปีก่อนหน้านี้ แต่ในปี 2562 ค่าเช่าอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 5-10% หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งของโครงการ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Leave a Reply