ส. รับสร้างบ้าน ปรับกลยุทธ์สู้โคโรนาสู่ Online Exhibitionจัดงานรับสร้างบ้านออนไลน์ 2020

รับสร้างบ้าน

ส.ธุรกิจ รับสร้างบ้าน ปรับกลยุทธ์พิษโคโรนาสู่ Online Exhibition จัดงาน รับสร้างบ้าน ออนไลน์ 2020 อัดโปร แบบบ้านและข้อเสนอดีๆ พร้อมลุย 20-31 มี.ค.นี้ ทาง www.hba-th.org

นายวรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจ รับสร้างบ้าน เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ที่มีการแพร่ระบาดออกสู่วงกว้างมากยิ่งขึ้นในประเทศไทย และในหลายๆ ประเทศทั่วโลก  ทำให้ประชาชนตื่นตัวและเฝ้าจับตาสถานการณ์ เตรียมความพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดในครั้งนี้เป็นอย่างมาก  ทางสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเองจึงไม่นิ่งนอนใจในการเลื่อนการจัดงานรับสร้างบ้าน Focus 2020 ในปีนี้  เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสในพื้นที่สาธารณะต่างๆ ขึ้น  แต่ด้วยเศรษฐกิจต้องขับเคลื่อน ทุกธุรกิจต้องดำเนินต่อ ทางสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจึงได้ปรับกลยุทธ์สู่การจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์ หรือ Online Exhibition ขึ้น บนเว็บไซต์ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน www.hba-th.org เพื่อให้ผู้บริโภคที่ต้องการปลูกสร้างบ้าน ต้องการคำปรึกษากับบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ ยังสามารถใช้บริการได้เช่นเดิมเช่นเดียวกับการจัดงานเหมือนครั้งที่ผ่านมา

“สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาคอสังหาริมทรัพย์  ที่มีส่วนทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อน จึงไม่ควรนิ่งนอนใจในสถานการณ์เช่นนี้ ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงได้ลงมติปรับกลยุทธ์กระตุ้นตลาดด้วยระบบออนไลน์ แทนการจัดงานแสดงสินค้าเช่นเดิม เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค และการรับผิดชอบต่อส่วนรวมเป็นหลัก ถึงแม้ตลาดรับสร้างบ้านจะเป็นสินค้า High Involvement ที่ผู้บริโภคต้องใช้เวลาตัดสินใจ มีการไตร่ตรอง และตรวจสอบถึงความเชื่อมั่นในบริษัทและสินค้า  ก่อนก็ตาม แต่ด้วยบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ล้วนเป็นบริษัทชั้นนำ ที่มีประสบการณ์และผลงานที่ดีอย่างยาวนาน  จึงทำให้ผู้บริโภคสามารถเชื่อมั่นในคุณภาพ และการบริการสร้างบ้านแล้วต้องได้บ้าน เช่นเดิม รวมถึงผู้บริโภคยังคงใช้บริการ สอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ โปรโมชั่นที่จัดขึ้นมาเพื่องานรับสร้างบ้านออนไลน์ 2020 ในครั้งนี้อีกด้วย” นายวรวุฒิ กล่าว

ฐานเศรษฐกิจ

Leave a Reply