พื้นที่ค้าปลีก ใหม่ 63 1 แสนตร.ม.รับตลาดขาลง

ตลาด พื้นที่ค้าปลีก ก็เป็นอีกตลาดที่อยู่ในช่วงยากลำบาก จากผลพวงการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ อย่างไรก็ตาม ยังมี พื้นที่ค้าปลีก ใหม่เพิ่มจากโครงการมิกซ์ยูส

 

ปี 2562 ที่ผ่านมาในกรุงเทพฯและพื้นที่โดยรอบ มีพื้นที่ค้าปลีกเปิดให้บริการใหม่รวมทั้งสิ้นประมาณ 204,200 ตร.ม. ศูนย์การค้ามีสัดส่วนมากที่สุดประมาณ 65% ตามมาด้วยคอมมูนิตี้มอลล์ที่ประมาณ 15%

ปัจจุบันพื้นที่ค้าปลีกทั้งหมดในกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบอยู่ที่ประมาณ 8,450,660 ตร.ม. และอีกประมาณ 107,900 ตร.ม.ที่กำหนดเปิดให้บริการในปี 2563

จากฐานเศรษฐกิจ

Leave a Reply