สร้างเสร็จแล้ว! สะพานข้ามจุดตัดผ่านทางรถไฟ “นครชัยศรี” ลดอุบัติเหตุ-แก้ปัญหาจราจร

นครชัยศรี

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟบนทางหลวงชนบทสาย นฐ.1012 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บ้านกลาง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แล้วเสร็จสมบูรณ์

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ทช.มีถนนในความรับผิดชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 153 แห่ง และด้วยเหตุที่ปัจจุบันปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวมีจำนวนสูงขึ้น ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) มีโครงการรถไฟทางคู่เพื่อพัฒนาการขนส่งระบบรางตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

นครชัยศรี

ทช.จึงดำเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟดังกล่าว โดยก่อสร้างเป็นทางต่างระดับในรูปแบบของสะพานข้ามหรืออุโมงค์ลอดทางรถไฟ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรของยานพาหนะบนถนนทางหลวงชนบท รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ของ ร.ฟ.ท.

โดยสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟ ทางหลวงชนบทสาย นฐ.1012 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บ้านกลาง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นหนึ่งในโครงการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟดังกล่าว เป็นสะพานขนาด 2 ช่องจราจร ความยาว 266 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมสองฝั่ง ความยาวรวม 275 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 186.2 ล้านบาท ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้แล้ว

นครชัยศรี

 

ขอขอบคุณประชาชาติ

Leave a Reply