ลดภาษีที่ดิน 90% ทุกหมวด สูญรายได้ 3.6 หมื่นล้าน จัดเก็บ 1 ส.ค.

ลดภาษีที่ดิน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 2 มิถุนายน 2563 มีมติให้ “ลดภาษีที่ดิน” โดยคงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2563 นี้เช่นเดิม แต่เห็นชอบให้ลดภาระภาษีลง 90% สำหรับทุกประเภท ทั้งที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม, ใช้เป็นที่อยู่อาศัย, ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย และที่รกร้างว่างเปล่า โดยจัดเก็บเพียง 10% ของภาระภาษีทั้งหมด สำหรับปีภาษี 2563  แลกสูญรายได้ท้องถิ่น 3.6 หมื่นล้านบาท หวังบรรเทาภาระประชาชน-ธุรกิจฝ่าวิกฤตโควิด-19 ทั้งนี้ โดยจะมีการส่งใบประเมินภาษีที่คำนวณใหม่ให้ผู้เสียภาษี ภายในเดือน มิ.ย.นี้ ทั้ง 4 ประเภท ดังนี้

1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ร้อยละ 0.01 คิดเป็นค่าภาษี 1,000 บาท จะชำระภาษีเพียง 100 บาท

2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย กรณีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินสำหรับบ้านหลังอื่น หากมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาทจะเสียภาษีร้อยละ 0.02 คิดเป็นค่าภาษี 1,000 บาท จะชำระภาษีเพียง 100 บาท ทั้งนี้ บ้านหลังหลักจะได้รับการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท

3. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น คือ ประกอบการพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม

4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ใช้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ มูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 4 ล้านบาทจะเสียภาษีร้อยละ 0.3 คิดเป็นค่าภาษี 12,000 บาท จะชำระภาษีเพียง 1,200 บาท

โดยการลดภาษีที่ดินดังกล่าว จะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ จัดเก็บรายได้ลดลงไป 36,000ล้านบาท จากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะเก็บได้ราว 39,420 ล้านบาท โดยจะเก็บได้แค่ราว 3,900 ล้านบาท แต่เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

ตัวอย่างการชำระภาษีที่ดิน
ทั้งนี้ การลดภาษี 90% จะส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจได้รับลดค่าภาษีที่ต้องชำระตามตัวอย่าง ดังนี้

กรณีที่ดินประกอบการเกษตร ถ้าเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา บทเฉพาะกาล กำหนดให้ 3 ปีแรก (ปี 2563-2565) จะได้รับยกเว้นภาษี แต่ถ้าเจ้าของเป็นนิติบุคคล สำหรับที่ดินมีราคาประเมิน 5 ล้านบาท จะเสียภาษี 0.01% คิดเป็นค่าภาษี 500 บาท แต่ได้ลด 90% จะชำระภาษีเพียง 50 บาทเท่านั้น

กรณีที่อยู่อาศัย สำหรับบ้านหลังหลักที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นบุคคลธรรมดาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับยกเว้นภาษี และกรณีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท จะได้รับยกเว้นภาษี ส่วนบ้านหลังอื่นหากมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษี 0.02% คิดเป็นค่าภาษี 1,000 บาท แต่ได้ลด 90% จะชำระภาษีเพียง 100 บาท

กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ประกอบการพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม ราคาประเมิน 5 ล้านบาท จะเสียภาษี 0.3% คิดเป็นค่าภาษี 15,000 บาท แต่ได้ลด 90% จะชำระภาษีเพียง 1,500 บาท เป็นต้น

ประชาชาติธูรกิจ

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่
www.propertyinsight.co

#News #PropertyInsight

Leave a Reply